Vyhľadávanie informácií – Úvod

Úvod || Booleovské operátory || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa

Vyhľadávanie informácií

V online katalógoch knižníc, externých databázach (ako napr. EBSCO, ProQuest, Jstor atď.) alebo bežných vyhľadávačoch (ako napr. Google, Google Scholar, Google Books, Bing atď.) môžeme využiť viaceré postupy a triky vyhľadávania.

Relevantnejšie výsledky vyhľadávania môžeme dosiahnuť pri použití správe formulovaného vyhľadávacieho dotazu. Dotaz formulujeme napr. kombináciou kľúčových slov (autor, názov, predmet, rok vydania a pod.) pomocou Booleovských operátorov alebo použitím operátorov na spresnenie vyhľadávacieho dotazu (vyhľadávanie presnej frázy a pod.)

Operátory na spresnenie vyhľadávacieho dotazu – Zástupné znaky (* % ? $)

Zástupné znaky nám umožňujú nahradenie určitých častí slov pri vyhľadávaní. Tieto znaky môžu zastúpiť prepony, prípony. Vyhľadávací termín sa tak rozšíri o rôzne variácie slova alebo koncovky.

* % $ – zástupný znak pre ľubovoľný počet znakov.

? – zástupný symbol iba pre jednej znak vo vyhľadávanom termíne.

Napr.:
creat* creature, creation, create, creating, creator
filozo$ filozofia, filozofický, filozofovanie
gr?y grey alebo gray
behavi*r behavior alebo behaviour

Vyhľadávanie presných fráz

Zúženie a spresnenie vyhľadávania celej frázy, teda slovného spojenia, zabezpečíme použitím úvodzoviek pri vyhľadávaní.

Napr.: „informačná ekológia“ alebo „digitálna knižnica“