Vyhľadávanie informácií – Otestuj sa

Úvod || Booleovské operátory || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa

Myslíš si, že ovládaš Booleovské operátory?

Otestuj sa na stránke Quia.

Nedopadlo to ako si si predstavoval?

Precvič a zopakuj si teda kombináciu kľúčových slov pomocou Booleovských operátorov: