Multitasking

Multitasking a jeho vplyv na vzdelávanie (video/mp4)

Pojem multitasking má etymologický základ v anglickom jazyku. V slovenčine pre daný termín neexistuje jednoslovný ekvivalent a z tohto dôvodu sa v bežnej, ale aj v odbornej komunikácii často používa v pôvodnom znení. Na základe rozkladu slova („multi“ – mnohonásobný, viacnásobný a „task“ – úloha) vidieť, že koncept multitaskingu predstavuje možnosť, resp. schopnosť realizácie viacerých aktivít súčasne. Multitasking tak predstavuje paralelné spracovanie viacerých úloh.

V počiatkoch bol multitasking prvoplánovo vnímaný ako „úžasný pomocník“. Dnes je čoraz viac akcentovaný jeho negatívny aspekt. Neustály kontakt s multitaskingom si vyberá svoju daň nielen v osobnej, ale aj v pracovnej sfére. Výsledkom sú „inovované“ stratégie spracovania informácií. Kognitívny dopad sa tak prejavuje nielen v nových spôsoboch učenia, ale až  v zmenách ľudského myslenia.