O portáli

Súčasná spoločnosť kladie veľký dôraz na problematiku informačnej gramotnosti (IG) predovšetkým v oblasti informačných kompetencií akademických pracovníkov a študentov. Tento portál má za cieľ informačnú gramotnosť charakterizovať, propagovať a podporovať prostredníctvom:

  • sumarizácie štandardov informačnej gramotnosti,
  • príkladov a metodických návodov rozvíjajúcich informačné kompetencie,
  • tutoriálov a videotutoriálov.

 

Logo MK SR