Vyhľadávanie informácií – Populárne versus vedecké a výskumné

Úvod || Booleovské operátory || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa 

Populárne informačné zdroje

V súčasnom informačnom priestore nájdeme veľké množstvo informácií, ktoré sa častokrát nachádzajú v populárnych publikáciách. Zámerom populárnych publikácií je informovať a baviť širokú verejnosť o otázkach verejného záujmu. Tieto publikácie sú napísané oveľa atraktívnejším a pútavejším spôsobom ako napríklad vedecké zdroje. POZOR! Informácie v populárnych zdrojoch môžu byť nepresné a téme je spracované iba povrchne, nie do hĺbky. Preto sa neodporúča pri písaní vysokoškolských prác čerpať z týchto zdrojov.

Znaky populárnych IZ:

 • nie je primárne napísaný pre odborníkov, ale pre laikov,
 • obsah je všeobecnejšieho charakteru,
 • nemusí byť napísaný odborníkom,
 • nie je napísaný na základe pôvodného (vlastného) výskumu alebo vlastnej duševnej práce,
 • často nie je podpísaný (je podpísaný šifrou, značkou, akronymom),
 • neuvádza použité zdroje na konci článku,
 • nie je pred zverejnením lektorovaný, posudzovaný, recenzovaný,
 • publikovaný komerčnými vydavateľstvami.

Príklad populárnych IZ: časopis Time a Rolling Stone alebo knihy ako Michael Jackson: Music Living Legend od Rosemary Wallner.

PIZ

Vedecké a výskumné informačné zdroje

Účelom a hlavým zámerom vedeckých a výskumných publikácií je šíriť výskum a odbornú diskusiu medzi odborníkmi v rámci odborov. Vedecké publikácie sú charakteristické tým, že ich obsah je napísaný odborníkmi v danom odbore za účelom zdieľania informácií o pôvodnom výskume a analýzy zistení ostatných. V týchto publikáciách sa citujú všetky využité zdroje a sú zvyčajne pred zverejnením hodnotené nezávislými odborníkmi, ktorí posudzujú správnosť a platnosť publikovaných informácií. Vo vysokoškolskej práci je dôležité vychádzať z odborných vedeckých materiálov, aby mala práca seriózne základy.

V rámci vysokoškolských úloh musí študent na podporu svojich argumentov použiť hlavne vedecké odborné materiály. Termín „vedecké“ znamená hlavne to, že sú napísané špičkovými a kvalifikovanými akademickými odborníkmi a podporované výskumami, vedeckými dôkazmi a citáciami.

Znaky vedeckých a výskumných IZ:

 • napísaný odborníkom (‐mi),
 • napísaný pre odborníkov
 • vysoko‐odborný obsah,
 • minimum reklamy, obrázkov, grafických prvkov, skromný ilustračný aparát – len vysoko relevantný obsah,
 • napísaný na základe pôvodného výskumu alebo duševnej práce,
 • integruje a poskytuje citácie všetkých použitých zdrojov,
 • je pred zverejnením lektorovaný, posudzovaný, recenzovaný,
 • publikovaný vysokými školami, univerzitami, vedeckými ústavmi.

Príklad vedeckých a výskumných zdrojov: časopisy, ako sú Memory & Cognition alebo Journal of Abnormal Psychology.

VIZ

Kde môžeme nájsť vedecké zdroje?

Overené a mimoriadne kvalitné vedecké časopisy a knihy sprostredkúva Akademická knižnica UK na svojich stránkach v časti Externé informačné zdroje.

AK_UK