Vyhľadávanie informácií – Reťazenie

Úvod || Booleovské operátory || Reťazenie || Hodnotenie informačných zdrojov || REVIEW: metóda hodnotenia informačných zdrojov || Populárne versus vedecké a výskumné || Otestuj sa

Bibliografické alebo citačné reťazenie je proces, pri ktorom možno použiť jeden vyhľadaný relevantný zdroj informácií ako východiskový bod pre hľadanie ďalších užitočných zdrojov. Týmto vhodným zdrojom môže byť napríklad štúdia z výskumu, článok, analýza, ktoré sú relevantné pre danú tému a ktoré majú vysokú odbornú kvalitu (pozri stránku populárne (nie vedecké) versus vedecké zdroje, resp. súvisiaci pdf dokument v knižnici návodov).
Reťazenie citácií (inak aj bibliografické reťazenie) možno rozdeliť na:

  • reťazenie dozadu – ide o spätné, retrospektívne reťazenie,
  • reťazenie dopredu – ide o perspektívne reťazenie.

Reťazenie dozadu (video/mp4)

 

Reťazenie dopredu (video/mp4)