Publikovanie: nekorektné praktiky, predátorstvo – Užitočné odkazy

Úvod || Ako sa vyhnúť predátorom || Užitočné odkazy || Predátorské správanie vo vede (info zo seminára)

Pri overovaní si renomé časopisu je možné využiť informácie publikované na webových stránkach inštitúcií venujúcich sa danej problematike.

Open Access CVTI SR – predátorské publikovanie
Antipredátorské kampane: Think – Check – Submit, Akademický antipredator (výsledok projektu Mellivora českého spolku Fórum Věda žije!)
Predátorské vydavateľstvá a ich produkty: ako ich identifikovať a prečo v nich nepublikovať (FiF UK)

Prehľad zavádzajúcich metrík

Predátorské zoznamy:

Zoznam časopisov s ukradnutou identitou (potrebné dôkladne overiť, ktorý časopis je seriózny)

Zoznam problematických konferencií (Caltech Library)

Databázy na overenie renomé časopisov:

Mechanizmus hodnotenia časopisu – Journal Evaluation Tool (Rele, Shilpa, Marie Kennedy a Nataly Blas;  LMU Librarian Publications & Presentations)