Publikovanie: nekorektné praktiky, predátorstvo – Ako sa vyhnúť predátorom

Úvod || Ako sa vyhnúť predátorom || Užitočné odkazy|| Predátorské správanie vo vede (info zo seminára)

Publikovanie v renomovaných vedeckých časopisoch (vydavateľstvách, konferenciách) patrí k hlavným kritériám hodnotenia vedcov a vedecko-výskumných inštitúcií, často býva spojené aj s finančnými dotáciami. Vzniká preto potreba odlíšiť kvalitné/prestížne časopisy a vydavateľstvá snažiace sa o podporu vedeckej komunikácie od predátorských, ktorých správanie je najmä účelové – zamerané na zisk, poskytnutie možnosti ľahkého a ničím neobmedzeného publikovania a pod.

Odporúčania ako sa vyhnúť predátorom:

  • pred publikovaním časopis/vydavateľstvo dôkladne overiť, nespoliehať sa iba na informácie z webových stránok,
  • overiť, či má časopis zverejnené jasné pravidlá recenzného konania a pravidlá týkajúce sa poplatkov za publikovanie,
  • preveriť časopis/vydavateľstvo v spoľahlivých medzinárodných databázach podľa ISSN (ROAD, DOAJ, Directory of Open Access Publishers),
  • ak časopis uvádza nejaký impakt faktor – overiť ho v databáze Journal Citation Reports (JCR) na platforme Web of Science,
  • overiť rýchlosť publikovania, odborné zameranie a škálu publikovaných príspevkov,
  • zistiť, či sú uvedené overiteľné kontaktné údaje – poštová adresa, telefónne čislo, osobné e-mailové kontakty; spozornieť ak sa na stránkach nachádzajú len webové kontaktné formuláre,
  • spozornieť pri e-malových výzvach ponúkajúcich publikovanie štúdie v krátkom čase alebo členstvo v redakčnej rade, resp. pozvaný príspevok na konferencii od odosielateľov, ktorých nepoznáte,
  • nahliadnuť do zoznamov iniciatívy Stop Predatory Journals.