Rezervácia počítačovej miestnosti

Ak potrebujete IKT technikou vybavený priestor pre kolaboratívnu prácu s kolegami alebo naopak tiché miesto pre individuálnu prácu – môžete si rezervovať počítačovú miestnosť za študovňou Ústrednej knižnice FiF UK (N221).