Výtvarné podujatie

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Výtvarné umenie – PODUJATIE, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou evidencie je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • sprievodný materiál (napr. pozvánka/plagát/poster/skladačka), ktorý musí obsahovať názov podujatia, dátum konania podujatia, miesto konania podujatia, názov usporiadateľskej inštitúcie, mená ďalších vystavujúcich autorov, meno kurátora;
  • ak pozvánka alebo iná vyššie spomenutá dokumentácia neobsahuje tieto údaje, je potrebné doložiť údaje identifikujúce konanie podujatia a účasť autora na ňom formou tlačovej správy alebo screenshotu z oficiálnej webovej stránky inštitúcie (ktorá dané podujatie organizuje, resp. v ktorej sa koná) alebo sken katalógu s relevantnými údajmi (t. j. titulná strana, tiráž, fotografia diela v katalógu, text, v ktorom sa menovite uvádza autor, názov inštitúcie, zoznam vystavujúcich autorov,…) alebo článok o realizovanej výstave (so všetkými potrebnými identifikačnými údajmi podujatia a účasti autora).

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.