Iné umelecké výstupy

Tento formulár je určený pre ďalšie umelecké činnosti, najmä: architektúra, audiovizuálne umenie a auditívne umenie, dizajn, divadelné umenie, filmové umenie, reštaurovanie a tanečné umenie. Upozorňujeme, že v CREUČ možno evidovať len profesionálne umelecké výstupy, pokiaľ autor výstupu zabezpečuje výučbu predmetu, ktorý obsahuje danú umeleckú činnosť.

V rámci dokumentácie pošlite podklady, ktoré jasne a jednoznačne identifikujú Váš umelecký výstup.