Výtvarné dielo (fotografia, kresba, maľba, grafika, socha, objekt, inštalácia)

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Výtvarné umenie – DIELO, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou evidencie je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • autorstvo diela: formou skenu objednávky alebo zmluvy (s prekrytými osobnými a finančnými údajmi) alebo preberacieho protokolu alebo (ak to nie je možné) čestným prehlásením objednávateľa;
  • informácie o diele: názov, typ diela (plastika, mozaika, objekt, fontána, minca, medaila, poštová známka, svetelný objekt …), rok vzniku, techniku, materiál, rozmery (rozsah), miesto a obec (krajina) umiestnenia/distribúcie, objednávateľa, príp. ďalšie informácie potrebné pre  určenie rozsahu a funkcie diela;
  • súčasťou dokumentácie je fotografia diela (nie návrhu).

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.