Hudobné dielo

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Hudobné umenie – DIELO, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou formulára je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • identifikačné údaje: meno autora výstupu, dátum (premiéra – uvedenie skladby) a miesto koncertu, podrobný program koncertu, pri autorskom hudobnom diele jeho presný názov vrátane uvedenia častí, pokiaľ ide o cyklické dielo;
  • v programe koncertu: musí byť okrem usporiadateľa uvedený aj konkrétny program s interpretovanými dielami a menami autorov;
  • pokiaľ je ako dokumentácia použité CD: musí byť pripojený viditeľne celý obal s internými identifikátormi CD nahrávky (najmä registrované katalógové číslo, vydavateľstvo a rok vydania CD) a booklet s kompletnými údajmi o dielach, autoroch skladieb a účinkujúcich;
  • v prípade dostatočne relevantného programu alebo bulletinu  hudobného podujatia: odkaz na webovú stránku, screenshot, pozvánka či plagát nie sú nevyhnutné.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *