Zber podkladov na registráciu umeleckej činnosti – CREUČ

Tento portál slúži na nahlásenie realizovaných aktivít pracovníkov Univerzity Komenského v Bratislave v rámci umeleckej činnosti.
Aktuálne informácie a platné metodické pokyny pre evidenciu umeleckej činnosti nájdete na stránke: Pokyny CREUČ 2024.
V prípade otázok nás kontaktujte na: creuc@vili.uniba.sk.

Zvoľte druh umeleckej činnosti, ktorý chcete registrovať: