Kurátorstvo (výstava)

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Kurátorstvo – VÝSTAVA, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou evidencie je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

 • konanie výstupu: výstavy alebo podujatia;
 • menovitú účasť kurátora na ňom, pozvánku s hlavnými identifikačnými údajmi: usporiadateľská inštitúcia, názov výstavy, meno kurátora, termín – doba trvania a miesto konania výstavy;
 • ďalšími povinnými materiálmi sú:
  • kurátorský text;
  • tlačová správa alebo screenshot z oficiálnej webovej stránky inštitúcie (organizátora podujatia);
  • sken publikácie k výstave – vedeckej/umeleckej monografie, katalógu alebo skladačky s relevantnými údajmi (titulná strana, tiráž, text, v ktorom je menovite uvedený kurátor, názov inštitúcie, zoznam vystavujúcich), alebo článok o realizovanej výstave (so všetkými potrebnými identifikačnými údajmi o podujatí, kurátorovi a vystavujúcich autoroch);
 • ak neboli k výstave vydané vyššie uvedené publikácie, kurátor výstavy musí predložiť: koncepciu výstavy v rozsahu najmenej dvoch normovaných strán textu, ktorá charakterizuje výstavný projekt, jeho ciele a poslanie vrátane zoznamu autorov a  vystavených diel;
 • súčasťou dokumentácie je aj dokumentácia k oceneniam a ohlasom, pokiaľ majú byť evidované súčasne s výstupom umeleckej činnosti (v prípade dodatočnej evidencie ocenenia alebo ohlasu využite príslušný formulár):
  • dokumentácia pre ocenenie: názov ocenenia a kategórie, v ktorej bolo ocenenie udelené, miesto a dátum udelenia ocenenia, organizátor;
  • dokumentácia pre ohlasy: autor a názov ohlasu, názov zdrojového dokumentu (číslo, ročník, rok, vydavateľské údaje, webové adresy, prípade elektronických zdrojov), rozsah strán ohlasu, titulný list zdrojového dokumentu, obsah, tiráž zdrojového dokumentu alebo názov relácie vo verejnoprávnej televízii/rozhlase a dátum vysielania relácie.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.