Kurátorstvo (výstava)

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Kurátorstvo – VÝSTAVA, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou evidencie je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • konanie výstupu: výstavy alebo podujatia;
  • menovitú účasť kurátora na ňom, pozvánku s hlavnými identifikačnými údajmi: usporiadateľská inštitúcia, názov výstavy, meno kurátora, termín – doba trvania a miesto konania výstavy;
  • ďalšími povinnými materiálmi sú:
    • kurátorský text;
    • tlačová správa alebo screenshot z oficiálnej webovej stránky inštitúcie (organizátora podujatia);
    • sken publikácie k výstave – vedeckej/umeleckej monografie, katalógu alebo skladačky s relevantnými údajmi (titulná strana, tiráž, text, v ktorom je menovite uvedený kurátor, názov inštitúcie, zoznam vystavujúcich), alebo článok o realizovanej výstave (so všetkými potrebnými identifikačnými údajmi o podujatí, kurátorovi a vystavujúcich autoroch);
  • ak neboli k výstave vydané vyššie uvedené publikácie, kurátor výstavy musí predložiť: koncepciu výstavy v rozsahu najmenej dvoch normovaných strán textu, ktorá charakterizuje výstavný projekt, jeho ciele a poslanie vrátane zoznamu autorov a  vystavených diel; povinnou súčasťou dokumentácie sú aj ohlasy na podujatie uverejnené v tlači a na internete.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.