Hudobná interpretácia

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Hudobné umenie – INTERPRETÁCIA, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou formulára je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • identifikačné údaje: meno autora výstupu, usporiadateľa podujatia, miesto a dátum konania podujatia;
  • podrobný program koncertu: konkrétny program s interpretovanými dielami a menami všetkých autorov; v prípade meniaceho sa kolektívu interpretov jednotlivých diel je povinné do podkladov priložiť rozpis programu (výkonu) na jednotlivé skladby a uviesť mená interpretov a trvanie výkonu pre každé interpretované dielo;
  • v prípade dostatočne relevantného programu alebo bulletinu hudobného podujatia: odkaz na webovú stránku, screenshot, pozvánka či plagát nie sú nevyhnutné;
  • súčasťou dokumentácie je aj dokumentácia k oceneniam a ohlasom, pokiaľ majú byť evidované súčasne s výstupom umeleckej činnosti (v prípade dodatočnej evidencie ocenenia alebo ohlasu využite príslušný formulár):
    • dokumentácia pre ocenenie: názov ocenenia a kategórie, v ktorej bolo ocenenie udelené, miesto a dátum udelenia ocenenia, organizátor;
    • dokumentácia pre ohlasy: autor a názov ohlasu, názov zdrojového dokumentu (číslo, ročník, rok, vydavateľské údaje, webové adresy, prípade elektronických zdrojov), rozsah strán ohlasu, titulný list zdrojového dokumentu, obsah, tiráž zdrojového dokumentu alebo názov relácie vo verejnoprávnej televízii/rozhlase a dátum vysielania relácie.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.