Hudobná interpretácia

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Hudobné umenie – INTERPRETÁCIA, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou formulára je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • identifikačné údaje: meno autora výstupu, usporiadateľa podujatia, miesto a dátum konania podujatia;
  • podrobný program koncertu: konkrétny program s interpretovanými dielami a menami všetkých autorov;
  • v prípade dostatočne relevantného programu alebo bulletinu hudobného podujatia: odkaz na webovú stránku, screenshot, pozvánka či plagát nie sú nevyhnutné.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.