Hudobná dramaturgia

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Hudobné umenie – DRAMATURGIA, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou formulára je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • jednoznačná identifikácia autora dramaturgického projektu: naskenovaný bulletin celého festivalu s kompletnou dramaturgiou koncertov, odborným komentárom a  jasne uvedeným menom autora dramaturgického projektu;
  • ďalšie identifikačné údaje: podrobný program koncertu, usporiadateľ  podujatia, dátum a miesto konania podujatia;
  • v programe koncertu: musí byť okrem usporiadateľa uvedený aj konkrétny program s interpretovanými dielami a menami autorov;
  • v prípade dostatočne relevantného programu alebo bulletinu  hudobného podujatia: odkaz na webovú stránku, screenshot, pozvánka či plagát nie sú nevyhnutné.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *