Hudobná dramaturgia

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Hudobné umenie – DRAMATURGIA, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou formulára je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • jednoznačná identifikácia autora dramaturgického projektu: naskenovaný bulletin celého festivalu s kompletnou dramaturgiou koncertov, odborným komentárom a  jasne uvedeným menom autora dramaturgického projektu;
  • ďalšie identifikačné údaje: podrobný program koncertu, usporiadateľ  podujatia, dátum a miesto konania podujatia;
  • v programe koncertu: musí byť okrem usporiadateľa uvedený aj konkrétny program s interpretovanými dielami a menami autorov;
  • v prípade dostatočne relevantného programu alebo bulletinu  hudobného podujatia: odkaz na webovú stránku, screenshot, pozvánka či plagát nie sú nevyhnutné;
  • súčasťou dokumentácie je aj dokumentácia k oceneniam a ohlasom, pokiaľ majú byť evidované súčasne s výstupom umeleckej činnosti (v prípade dodatočnej evidencie ocenenia alebo ohlasu využite príslušný formulár):
    • dokumentácia pre ocenenie: názov ocenenia a kategórie, v ktorej bolo ocenenie udelené, miesto a dátum udelenia ocenenia, organizátor;
    • dokumentácia pre ohlasy: autor a názov ohlasu, názov zdrojového dokumentu (číslo, ročník, rok, vydavateľské údaje, webové adresy, prípade elektronických zdrojov), rozsah strán ohlasu, titulný list zdrojového dokumentu, obsah, tiráž zdrojového dokumentu alebo názov relácie vo verejnoprávnej televízii/rozhlase a dátum vysielania relácie.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *