Hudobné dielo

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Hudobné umenie – DIELO, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou formulára je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • identifikačné údaje: meno autora výstupu, dátum (premiéra – uvedenie skladby) a miesto koncertu, podrobný program koncertu, pri autorskom hudobnom diele jeho presný názov vrátane uvedenia častí, pokiaľ ide o cyklické dielo;
  • v programe koncertu: musí byť okrem usporiadateľa uvedený aj konkrétny program s interpretovanými dielami a menami autorov;
  • pokiaľ je ako dokumentácia použité CD: musí byť pripojený viditeľne celý obal s internými identifikátormi CD nahrávky (najmä registrované katalógové číslo, vydavateľstvo a rok vydania CD) a booklet s kompletnými údajmi o dielach, autoroch skladieb a účinkujúcich;
  • v prípade dostatočne relevantného programu alebo bulletinu  hudobného podujatia: odkaz na webovú stránku, screenshot, pozvánka či plagát nie sú nevyhnutné;
  • súčasťou dokumentácie je aj dokumentácia k oceneniam a ohlasom, pokiaľ majú byť evidované súčasne s výstupom umeleckej činnosti (v prípade dodatočnej evidencie ocenenia alebo ohlasu využite príslušný formulár):
    • dokumentácia pre ocenenie: názov ocenenia a kategórie, v ktorej bolo ocenenie udelené, miesto a dátum udelenia ocenenia, organizátor;
    • dokumentácia pre ohlasy: autor a názov ohlasu, názov zdrojového dokumentu (číslo, ročník, rok, vydavateľské údaje, webové adresy, prípade elektronických zdrojov), rozsah strán ohlasu, titulný list zdrojového dokumentu, obsah, tiráž zdrojového dokumentu alebo názov relácie vo verejnoprávnej televízii/rozhlase a dátum vysielania relácie.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *