Výtvarné dielo (fotografia, kresba, maľba, grafika, socha, keramika, objekt, inštalácia a pod.)

Tento formulár je určený pre umeleckú oblasť – Výtvarné umenie – DIELO, v rámci ktorého môžete zaslať všetky potrebné informácie na zaevidovanie Vášho umeleckého výstupu.

Povinnou súčasťou evidencie je základná dokumentácia pre jednoznačnú identifikáciu umeleckého výstupu, ktorá musí dokladovať:

  • autorstvo diela: formou skenu objednávky alebo zmluvy (s prekrytými osobnými a finančnými údajmi) alebo preberacieho protokolu alebo (ak to nie je možné) čestným prehlásením objednávateľa;
  • informácie o diele: názov, typ diela (plastika, mozaika, objekt, fontána, minca, medaila, poštová známka, svetelný objekt …), rok vzniku, techniku, materiál, rozmery (rozsah), miesto a obec (krajina) umiestnenia/distribúcie, objednávateľa, príp. ďalšie informácie potrebné pre  určenie rozsahu a funkcie diela;
  • povinnou súčasťou dokumentácie je fotografia samotného diela (nie návrhu) a fotografia inštalácie diela na podujatí alebo v inštitúcii;
  • súčasťou dokumentácie je aj dokumentácia k oceneniam a ohlasom, pokiaľ majú byť evidované súčasne s výstupom umeleckej činnosti (v prípade dodatočnej evidencie ocenenia alebo ohlasu využite príslušný formulár):
    • dokumentácia pre ocenenie: názov ocenenia a kategórie, v ktorej bolo ocenenie udelené, miesto a dátum udelenia ocenenia, organizátor;
    • dokumentácia pre ohlasy: autor a názov ohlasu, názov zdrojového dokumentu (číslo, ročník, rok, vydavateľské údaje, webové adresy, prípade elektronických zdrojov), rozsah strán ohlasu, titulný list zdrojového dokumentu, obsah, tiráž zdrojového dokumentu alebo názov relácie vo verejnoprávnej televízii/rozhlase a dátum vysielania relácie.

Ak priložená dokumentácia obsahuje všetky potrebné údaje, autor VYPĹŇA LEN povinné polia formulára označené *.